Startsida > Aggregat och produkter > Reservkraft i container

Flexibla och specialanpassade lösningar i container

Ibland finns det ingen plats för aggregatet i befintlig byggnad och då kan aggregat med kringutrustning placeras i en specialanpassad och isolerad container. Den kan utrustas med ställverk, manöverrum etc. Om ni vill att containern ska smälta in i miljön kan vi förse den med ett helt unikt utseende. Kanske är det en faluröd panel, ett varmrött tegel eller en vitmålad putsfasad.

Hos Olssons Elektromekaniska finns såväl standardkoncept som kundanpassade utformningar. Eftersom vi gör all konstruktion från grunden kan aggregaten utformas helt efter kundens behov. På så sätt kan vi dimensionera och utrusta motorer och generatorer optimalt som vi sedan monterar ihop på balkramar med tankar och övriga kringsystem. Det är även möjligt att hyra containermonterade generatoraggregat.

Exempel på anpassningar:

  • Fasad: träpanel, putsad, murad eller klotterbekämpade.
  • Sadeltak i valbart material.
  • Hängrännor och stuprör.
  • Måttanpassade vad gäller höjd, längd och bredd.
  • Ljudnivå efter önskade krav.
  • Ställverk.
  • Flera separata containrar för reservkraft, ställverk, tank och driftrum.

Mobila och ljudisolerade generatoraggregat

Vi erbjuder mobila, ljudisolerade generatoraggregat med kapacitet från 20kVA till 1250kVA och anpassade för 30 alternativt 80 km/h.

Kraftfull reservkraft med stationära aggregat

Våra stationära aggregat ger en kraftfull reservkraft inom effektområdet 5-3300kVA och lämpar sig vid större anläggningar.

Säker service och löpande underhåll med Olssons

Vårt serviceavtal kan anpassas helt efter er verksamhets krav och unika anläggning så att ni kan känna total trygghet.