Startsida > Säker service

Säker service och
löpande underhåll med Olssons

En reservkraftsanläggning skall skydda verksamhetskritiska system, vara driftsäker och leverera kraft när du verkligen behöver den. Oavsett leverantör av anläggning kan vi hjälpa dig med löpande tillsyn och underhåll för att garantera pålitlig driftsäkerhet. Ett serviceavtal med Olssons anpassas helt efter era behov och krav, er unika anläggning och skräddarsys så att ni kan känna total trygghet. 365 dagar om året.

Våra serviceteam har olika spetskompetens och våra servicetekniker reser över hela Skandinavien och tryggar funktionen på i dagsläget drygt 800 aggregat. Olssons är en av Sveriges ledande specialister på kundanpassade generatoraggregat och reservkraftsystem. Du kan känna dig helt trygg med att vi har de rutiner, tillstånd och certifikat som krävs för att utföra korrekt service enligt alla gällande legala miljökrav. Vi strävar efter en kontinuerlig utveckling för att leva upp till kommande framtida krav – och våra kunders förväntningar.

Det här ingår:
 • Förebyggande årlig service med genomgång av 80 kontrollpunkter.
 • Byte av motorolja.
 • Byte av olje- och bränslefilter.
 • Provkörning, även med last om möjligt.
 • Option: Kylvätskebyte efter glykolens livslängd.
Allt som ingår i Service Bas med följande tillägg:
 • Telefonsupport 365 dagar om året.
 • Analys av motorolja, kylvatten och diesel.

 

 

Allt som ingår i Service Plus med följande tillägg:
 • Anläggningskritiska och utökade funktionsprover.
 • Termografering vart tredje år.
 • Fri telefonsupport.
 • Garanterad inställelsetid på anläggningen.
 • Behovsanalys.

Anpassa ovan serviceavtal med följande tillägg:

 • Rådgivning och genomlysning av serviceupplägg.
 • Teknisk utveckling, livscykel- och behovsanalyser.
 • Anläggningskritiska och utökade funktionsprover.
 • Felsökning och månadsprovkörning.
 • Reparation av motor och generator.
 • Uppgradering/utbyte av automatik.
 • Längre belastningsprov. Tid bestäms med er och med hänsyn till utformningen på anläggningen. Om inte parallelldrift mot nät kan köras har vi möjlighet att tillhandahålla och koppla in belastningsmotstånd upp till 2,8MW.