Startsida > Våra tjänster > Totalentreprenad

Kundspecifika och
unika lösningar är vår styrka

Vi erbjuder trygga helhetslösningar som skräddarsys efter kundens behov och krav – hela vägen från konstruktion till produktion och vidare till installation. Kundspecifika reservkraftsaggregat är vår styrka och vi åtar oss gärna totalentreprenader. Fördelen är att du får en leverantör som samordnar och säkerställer hela leveransen av reservkraft. Oavsett om din anläggning är stationär, mobil eller i en container.

Ofta är det mer än bara reservkraftsaggregatet som ska levereras. Det kan vara ett helt nytt teknikhus med ställverk eller en komplettering av ett befintligt ställverk. Det kan vara ett laststyrsystem som hanterar och styr in lasten i anläggningen efter tillgänglig reservkraftseffekt och i vissa fall ett nytt SCADA-system. Ibland behövs en skorsten för att leda bort avgaser eller ljudfällor för att reducera ljudet på till och frånluft.

Effektiv testanläggning

Visste du att vi har en av Sveriges största testanläggningar? Här kan vi göra verklighetstrogna prov av aggregat innan leverans och installation. Vi kan testköra upp till fyra lågspänningsaggregat eller tre högspänningsaggregat parallellt. Testanläggningen är fullt utrustad med hög- och lågspänningsställverk, transformator, belastningsmotstånd på 2800kW, ljuddämpare, ventilation, bränsletank och kontrollrum.

En komplex struktur där allt samverkar

När du investerar i en reservkraftsanläggning från Olssons får du en trygg strömförsörjning. Men bakom anläggningens yta döljer sig en mycket komplex struktur av flera olika system, som styrsystem, batterisystem, bränslesystem etc. Vår styrka är att bygga en komplett och väldimensionerad konstruktion som får alla delar att arbeta effektivt tillsammans.

Vi uppgraderar och säkerställer din anläggning

Vi utför automatikbyten på allt från enkla singelaggregat till de mest komplexa anläggningar, även utrustning som inte är levererade av oss.

Uthyrning av mobila aggregat och reservkraft i container

För dig som behöver en tillfällig lösning kan vi erbjuda uthyrning av mobila och containermonterade generatoraggregat.

Säker service och löpande underhåll med Olssons

Vårt serviceavtal kan anpassas helt efter er verksamhets krav och unika anläggning så att ni kan känna total trygghet.