Sallén valde Olssons som leverantör av reservkraften till Sala Närsjukhus.

Projektet omfattar leverans av 3st reservkraftsaggregat på vardera 550kVA med tankar för 7 dygns drift vid 2x500kVA samt alla övrig kringutrustning.