Nynäshamns Kommun ny mottagningsstation och 2st containrar

Nyheter, Referenser / Projekt

Nynäshamns kommun har tecknat avtal på en ny mottagningsstation till Reningsverket samt 2st reservkraftscontainrar till två pumpstationer.

Mottagningsstationen omfattar:

-Markarbete

-Prefab betonghus

-Högspännings och lågspännings ställverk

-1st reservkrafts aggregat på 1,25MVA med all kringutrustning

-Transformater 1,25MVA 22kV/0,4V

I entreprenaden ingår även omläggning av kraften på verket till den nya stationen. Samt allt mark och inkopplingsarbete vid pumpstationerna för de två reservkraftscontainrarna.

Sydvatten Ringsjöholms pumpstation

Nyheter, Referenser / Projekt

Vi är stolta att ännu en gång få leverera trygg reservkraft till Sydvatten!

2014 installerade vi ett nytt aggregat samt bytte automatik på två befintliga aggregat från 1989. Vattenförbrukningen ökar stadigt i takt med att samhället växer och nu har vi som sagt fått ytterligare ett projekt till Sydvatten.

I detta projektet byts reservkraften ut till tre aggregat, för att klara den ökade förbrukningen samt för ökad redundansen. I projektet ingår även byte av stepup trafo för att klara den högra reservkrafts kapaciteten samt byte av generatorbrytare. Allt kablage mellan husen byts också ut.

Precis som på Ringsjöverket skapar det stora problem för Sydvattens process om stationen står spänningslös. Temporär reservkraft hyrs in som automatiskt startar vid ett eventuellt strömavbrott för att säkra anläggningen under ombyggnadstiden.