Nynäshamns kommun har tecknat avtal på en ny mottagningsstation till Reningsverket samt 2st reservkraftscontainrar till två pumpstationer.

Mottagningsstationen omfattar:

-Markarbete

-Prefab betonghus

-Högspännings och lågspännings ställverk

-1st reservkrafts aggregat på 1,25MVA med all kringutrustning

-Transformater 1,25MVA 22kV/0,4V

I entreprenaden ingår även omläggning av kraften på verket till den nya stationen. Samt allt mark och inkopplingsarbete vid pumpstationerna för de två reservkraftscontainrarna.