Olssons har tecknat avtal med atNorth om uppförandet av ett nytt klimatpositivt datacenter i Stockholm

Nyheter, Referenser / Projekt

I projektet, som går under namnet Stockholm SWE01: SIF DC, levererar Olssons Elektromekaniska AB all Hög-/ och lågspänningsutrustning inkl. samtliga UPS. I leveransen ingår ställverksbyggnader med tillhörande 10kV ställverk. Reservkraftsbyggnad med med högspänningsgenerator på 2500 kVA. När anläggningen är fullt utbyggd kommer det vara 6st generatorbyggnader på 2500kVA vardera med tillhörande UPS;er

Det nya datacentret är placerad i Kista, Stockholms ledande ICT- (Information and Communications Technology) område och världens näst största IT-kluster efter Silicon Valley. Det blir atNorths första anläggning utanför Island där företaget idag driver två moderna datacenter..

– För atNorth är SIF DC en riktig milstolpe, eftersom vi nu expanderar utanför Island. Vårt mål är att bli världsledande inom HPC, high-performance computing, och relaterade co-location tjänster, säger atNorths vd Eyjólfur Magnús Kristinsson. Vi ser verkligen fram emot att kunna tillhandahålla mer beräkningskraft och nya tjänster till våra krävande kunder. Det innebär att de kan minska sina kostnader samtidigt få snabbare tillgång till nya produkter och lösa än mer komplexa problem än idag. Det är glädjande att kunna erbjuda detta till våra kunder i framtiden.

– Vi tackar atNorth för förtroendet och ser fram emot ett tätt och värdeskapande samarbete. Det är i denna typ av projekt där vi kommer in tidigt och kan ge inspel till beställaren, som ger stora möjligheter att säkerställa samt optimera leveranserna och de tekniska lösningarna. Detta ger goda möjligheter för ett positivt projektresultat för alla, säger Christer Mårtensson entreprenadchef på Olssons Elektromekaniska AB.

När datacentret tas i bruk kommer överskottsvärme från servrarna återvinnas för lokal uppvärmning och på så sätt förbättra energieffektiviteten för hela samhället och minska onödigt överskott. Genom ett nära samarbete med Stockholm Exergi, kommer överskottsvärmen att tas omhand i ett kraftvärmeverk som ligger bredvid själva datacentret.

Reservkraft Norrlands Universitets Sjukhus Umeå

Nyheter, Referenser / Projekt

OF Bygg och Region Västerbotten valde Olssons som leverantör av reservkraften till NUS, Universitets Sjukhuset i Umeå.

Projektet omfattar leverans av 2st reservkraftsaggregat på vardera 3,1MVA /10,5kV. Dieselmotorerna är V20 motorer från MTU med en cylindervolym på 95,4 liter. Generatorerna är från Stamford och på 3,26MVA. Respektive aggregat väger ca 26ton.

Det ingår även att demontera 3st befintliga aggregat för att göra plats för de nya. Samt modifiering på de tre befintliga aggregat som inte demonteras.

Det som gör projektet extra spännande är att man ska använda reservkraften som reservvärmekälla, om det skulle bli avbrott på fjärrvärmen in till Sjukhuset. Man tar tillvara på både värmen från kylsystemet och avgaserna.

Reservkraft Mora Sjukhus

Nyheter, Referenser / Projekt

EKTK AB valde Olssons som leverantör av reservkraften till Mora Sjukhus.

Projektet omfattar leverans av 1st reservkraftsaggregat på 1,5MVA /10,5kV.

En tank på 90m3 som är delad i tre interna 30m3 tankar.

Automatiken hanterar två inkommande nät.

Högsbo Specialistsjukhus

Nyheter, Referenser / Projekt

Under december rätades de sista frågetecknen ut till utropstecken och Assemblin valde Olssons som leverantör av reservkraften till Högsbo Specialistsjukhus.

Projektet omfattar leverans av 2st reservkraftsaggregat på vardera 1,25MVA /10,5kV med tankar för 7 dygns drift. Släcksystem på aggregaten samt alla övrig kringutrustning.

Söderbergsföretagen förvärar Olssons Elektromekaniska AB

Nyheter, Referenser / Projekt

Olssons Elektromekaniska är en ledande aktör inom reservkraftverk med produkter som tryggar elkraftförsörjningen till bland annat kritiska samhällsfunktioner när ordinarie försörjning inte fungerar. Med förvärvet bildar Söderbergföretagen ett nytt affärsområde, Elkraft, där även företaget Elisolation ingår. Därmed stärker Söderbergföretagen sin närvaro inom segmentet, och ser stora möjligheter för fortsatt tillväxt. Inte minst genom kompetensen hos Olssons Elektromekaniskas erfarna personal

För mer information, se pressmeddelande nedan.

Pressmeddelande 2021-01-15

Sala Närsjukhus

Nyheter, Referenser / Projekt

Sallén valde Olssons som leverantör av reservkraften till Sala Närsjukhus.

Projektet omfattar leverans av 3st reservkraftsaggregat på vardera 550kVA med tankar för 7 dygns drift vid 2x500kVA samt alla övrig kringutrustning.

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Nyheter, Referenser / Projekt

I januari 2019 gav Linjemontage oss förtroendet att utföra automatikbyte på den befintliga reservkraften på Ryhovs Sjukhus. Automatikbytet var en del i ett större projekt som Linjemontage fått i uppdrag att utföra.

I vårt uppdrag ingick att byta automatik på 4st befintliga aggregat samt ett nytt gemensamt styrskåp som ska hantera de två nya huvudställverken samt det befintliga fram tills alla stationer är överlagda till de nya ställverken.

Projekteringen påbörjades redan under våren, genomförandet var planerat till maj 2020 men fick skjutas fram pga. av pandemin. Vi började som vanligt att gå igenom de befintliga underlagen i detalj och mycket tid och resurser gick åt för att ta fram en mycket detaljerad genomförande plan ihop med Linjemontage och Regionen.

Det kritiska i projektet var att hålla nere ombyggnadstiden. Sjukhuset skulle givetvis ha tillgång till reservkraft under ombyggnadstiden, men utan redundans. Under helgen och vardagar mellan klockan 22-06 klarar de sig på två reservkraftsaggregat. Det var de förutsättningarna vi planerade efter.

När trycket lättade på vården under försommaren fick vi klartecken att utföra automatikbytet i september. Vi började med att under augusti köra hela systemet uppkopplat i anläggningen så långt det gick, i simulerat läge i ihop med det nya laststyrsystemet och Citect som också skulle implementeras under automatikbytet. Efter den samordnade provningen kördes en FAT ihop med slutkunden för att stresstesta systemen samt säkerställa att alla funktioner etc. tolkats rätt och göra eventuella förändringar innan det var skarpt läge. Även detta gjords på anläggningen.

Under 10 intensiva dagar i september utfördes automatikbytet. Tack vare all erfarenhet från tidigare projekt, ett grundligt förarbete på alla plan, en väl genomarbetad genomförandeplan, ett mycket bra samarbete inom projektorganisationen och mycket kompetent personal i alla led gick allt som planerat.

Nynäshamns Kommun ny mottagningsstation och 2st containrar

Nyheter, Referenser / Projekt

Nynäshamns kommun har tecknat avtal på en ny mottagningsstation till Reningsverket samt 2st reservkraftscontainrar till två pumpstationer.

Mottagningsstationen omfattar:

-Markarbete

-Prefab betonghus

-Högspännings och lågspännings ställverk

-1st reservkrafts aggregat på 1,25MVA med all kringutrustning

-Transformater 1,25MVA 22kV/0,4V

I entreprenaden ingår även omläggning av kraften på verket till den nya stationen. Samt allt mark och inkopplingsarbete vid pumpstationerna för de två reservkraftscontainrarna.

Sydvatten Ringsjöholms pumpstation

Nyheter, Referenser / Projekt

Vi är stolta att ännu en gång få leverera trygg reservkraft till Sydvatten!

2014 installerade vi ett nytt aggregat samt bytte automatik på två befintliga aggregat från 1989. Vattenförbrukningen ökar stadigt i takt med att samhället växer och nu har vi som sagt fått ytterligare ett projekt till Sydvatten.

I detta projektet byts reservkraften ut till tre större aggregat på 920kVA, för att klara den ökade förbrukningen samt för ökad redundansen. I projektet ingår även byte av stepup trafo för att klara den högra reservkrafts kapaciteten samt byte av generatorbrytare. Allt kablage mellan husen byts också ut.

Precis som på Ringsjöverket skapar det stora problem för Sydvattens process om stationen står spänningslös i mer än 15min. Temporär reservkraft hyrs in som automatiskt startar vid ett eventuellt strömavbrott för att säkra anläggningen under ombyggnadstiden.

Karolinen i Karlstad

Nyheter, Referenser / Projekt

Under hösten 2019 gjorde vi en inventering av kundens anläggning där vi tog fram förslag på åtgärder för att öka redundansen i den.

I mars beställde kunden automatikbyte på två aggregat, ett nytt gemensamt skåp, samt utbyte/ombyggnad för att öka redundansen på sin reservkraftsanläggning. Planen var att arbetet på plats skulle genomföras under juni/juli.

En måndag i slutet på april ringer kunden och är minst sagt stressad eftersom automatiken på deras reservkraft har börjat ”bete sig som ett flipper spel”. Vi guidar dem på telefon och ger dem tips för att hantera den omedelbara krisen samt hur de kan starta upp reservkraften i manuellt läge i händelse av strömavbrott. Samtidigt involveras flera kollegor för att tittar på olika alternativ på lösningar. Det beslutas runt lunch att den snabbaste lösningen för att säkra den reservkrafsmatade delen i huset är en temporär reservkraft.

Ett av våra hyr aggregat står i Hässleholm och ska bli ledigt på tisdag kvällen. Efter ett antal telefonsamtal är frakt bokad på kablage som är på plats under tisdagen, elkonstruktion startas för att ta fram inkopplingsunderlag. Det planeras om så provaren som ska vara i Hässleholm åker till Karlstad nästkommande dag för att sätta sig in i anläggningen, förbereda omprogrammering samt dra ut kablage etc. ihop med kundens tekniker.

På onsdagen anlände aggregatet och driftsätts på kvällen när verksamheten minskat i huset.

Vi mobiliserade våra krafter och fick en minst sagt nöjd kund!


Nu tittar vi på om vi kan planera om för att tidigarelägga arbetet på plats och minimera tid med den temporära reservkraften. Oavsett behöver inte projektet stressas fram och det ger oftast ett bättre slutresultat.