Vi är stolta att ännu en gång få leverera trygg reservkraft till Sydvatten!

2014 installerade vi ett nytt aggregat samt bytte automatik på två befintliga aggregat från 1989. Vattenförbrukningen ökar stadigt i takt med att samhället växer och nu har vi som sagt fått ytterligare ett projekt till Sydvatten.

I detta projektet byts reservkraften ut till tre större aggregat på 920kVA, för att klara den ökade förbrukningen samt för ökad redundansen. I projektet ingår även byte av stepup trafo för att klara den högra reservkrafts kapaciteten samt byte av generatorbrytare. Allt kablage mellan husen byts också ut.

Precis som på Ringsjöverket skapar det stora problem för Sydvattens process om stationen står spänningslös i mer än 15min. Temporär reservkraft hyrs in som automatiskt startar vid ett eventuellt strömavbrott för att säkra anläggningen under ombyggnadstiden.