Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Nyheter, Referenser / Projekt

I januari 2019 gav Linjemontage oss förtroendet att utföra automatikbyte på den befintliga reservkraften på Ryhovs Sjukhus. Automatikbytet var en del i ett större projekt som Linjemontage fått i uppdrag att utföra.

I vårt uppdrag ingick att byta automatik på 4st befintliga aggregat samt ett nytt gemensamt styrskåp som ska hantera de två nya huvudställverken samt det befintliga fram tills alla stationer är överlagda till de nya ställverken.

Projekteringen påbörjades redan under våren, genomförandet var planerat till maj 2020 men fick skjutas fram pga. av pandemin. Vi började som vanligt att gå igenom de befintliga underlagen i detalj och mycket tid och resurser gick åt för att ta fram en mycket detaljerad genomförande plan ihop med Linjemontage och Regionen.

Det kritiska i projektet var att hålla nere ombyggnadstiden. Sjukhuset skulle givetvis ha tillgång till reservkraft under ombyggnadstiden, men utan redundans. Under helgen och vardagar mellan klockan 22-06 klarar de sig på två reservkraftsaggregat. Det var de förutsättningarna vi planerade efter.

När trycket lättade på vården under försommaren fick vi klartecken att utföra automatikbytet i september. Vi började med att under augusti köra hela systemet uppkopplat i anläggningen så långt det gick, i simulerat läge i ihop med det nya laststyrsystemet och Citect som också skulle implementeras under automatikbytet. Efter den samordnade provningen kördes en FAT ihop med slutkunden för att stresstesta systemen samt säkerställa att alla funktioner etc. tolkats rätt och göra eventuella förändringar innan det var skarpt läge. Även detta gjords på anläggningen.

Under 10 intensiva dagar i september utfördes automatikbytet. Tack vare all erfarenhet från tidigare projekt, ett grundligt förarbete på alla plan, en väl genomarbetad genomförandeplan, ett mycket bra samarbete inom projektorganisationen och mycket kompetent personal i alla led gick allt som planerat.