Våren 2017 färdigställdes den först etappen i ett stort projekt på Helsingborgs Sjukhus. För oss innebar det leverans av en temporär reservkraftsanläggning innehållande 2st 2,5MVA aggregat i container, 2st förrådstankar, en container med HSP ställverk för reservkraften, byte av automatik på ett befintligt aggregat samt installation av ett nytt gemensamt styrsystem. Denna etapp var för att i nästa steg kunna demontera två befintliga aggregat samt riva en byggnad för att göra plats till ny teknikbyggnad

Bravida valde Olssons som leverantör även för etapp 2 som innebär ytterligare 2st 2,5MVA aggregat som placeras i ny teknikbyggnad. När lasten på Sjukhuset har flyttats över till det nya ställverket kommer aggregaten från etapp 1 att demonteras och monteras in i den nya byggnaden. Sjukhuset kommer ha en total reservkrafts effekt på 10MVA LTP effekt.