2011 byggdes en ny mottagningsstation till området, i samband med det skulle en befintlig station rivas för att göra plats till nya byggnader. Vi fick då uppdraget att flytta reservkraften från den station som skulle rivas till den nya stationen. I samband med detta skulle även automatiken bytas

Under slutet av 2019 tog kunden kontakt med oss eftersom de höll på att ”växa” ur reservkraften i ovan nämnda station. Effekt behovet skulle öka ganska kraftigt på kort tid så för att lösa den akuta bristen på reservkraft hyrde vi in ett aggregat som vi integrerade ihop med de två befintliga.

Parallellt arbetade vi tillsammans med kundens konsulter fram en lösning på en ny reservkraft och modifiering av byggnaden för att kunna maximera aggregatstorleken till ett så kostnadseffektivt värde som möjligt. Förutom det uppenbara med golv arean  hade vi ett 60m långt avgasrör som fick beräknas om på ett antal motorer så mottrycket inte blev för högt. Det fanns även begränsningar i hur mycket hålen i fasad kunde tas upp som både påverkade luftflöde, ljudkrav och transport öppning.

Det blev 2st 700kVA aggregat, en ny förrådstank, nya ljuddämpare, spjäll och ljudbekämpning på till och frånluft. Automatiken valde vi att behålla men skickas ned till oss när de befintliga aggregaten demonterats för komplettering av kommunikationskort samt provning ihop med de nya aggregaten.

Under själva bytet av reservkraften hyrs ytterligare två aggregat in för att ha fortsatt tillräcklig reservkrafts kapacitet och redundans.