Regionfastigheter valde Olssons som entreprenör för byte av automatik på den befintliga reservkraften som levererades runt 2001-2002.

I projektet ingår att byta automatik på 8st reservkraftsaggregat samt 2st gemensamma automatikskåp. Hela bytet ska göras med Sjukhuset i full drift och utan minskad redundans på reservkraften.