Under 2010 bytte vi automatik på de två aggregat som är installerade på Ringsjöverket, aggregaten installerades 1990.

Vi har nu fått förtroendet att byta ut dessa två aggregat mot tre nya. Dels pga. åldern på de befintliga samt  för att öka redundansen på reservkraftsanläggningen.

I projektet ingår även komplettering av STV fack, utbyte av allt kablage m.m.

Eftersom det skapar stora problem för Sydvattens process om vattenverket står spänningslös hyrs temporär reservkraft in som automatiskt startar vid ett eventuellt strömavbrott för att säkra anläggningen under tiden ombyggnaden genomförs.