Regionfastigheter valde Olssons som entreprenör av ny kraftförsörjningsanläggning. 

I projektet ingår

-Grundlig översyn och automatikbyte på 3st 1,4MVA aggregat.

-Installation av reservkraft med kringutrustning i ny byggnad

-Nytt HSP ställverk

-Nytt laststyrsystem

-Demontering av befintlig reservkraft, STV, tankar, kontrollutrustning etc.

-Ombyggnad och kompletteringar i befintliga understationer